• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проведен е семинар на тема: „Криоконсервацията на репродуктивни клетки и тъкани – важно звено в програмите за асистирана репродукция”

    06.06.2011

    На 12 май 2011г. в заседателната зала на ИБИР - БАН, бул. „Цариградско шосе” 73, доцент Пламен Тодоров изнесе семинарна лекция на тема: „Криоконсервацията на репродуктивни клетки и тъкани – важно звено в програмите за асистирана репродукция”

    На семинара присъстваха млади учени от ИБИР и заинтересовани лица, работещи в ин витро АГ медицински центрове. Проявен бе интерес към новите аспекти на криоконсервацията на гамети, ембриони, овариална тъкан и стволови клетки, във връзка с решаването на проблеми с безплодието при хора.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата