• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проведен е семинар на тема: „Ефект на цАМФ върху транскрипцията в ядра от незрели мъжки гамети на селскостопански животни“

    09.06.2011

    На 08 юни 2011 г. в заседателната зала на ИБИР - БАН, бул. „Цариградско шосе” 73, главен асистент Кремена Митева докладва пред разширено научно звено резултати по дисертационна тема: „Ефект на цАМФ върху транскрипцията в ядра от незрели мъжки гамети на селскостопански животни“.

    На семинара присъстваха над 30 млади изследователи и хабилитирани учени от ИБИР, както и външни за ИБИР представители. Проявен бе интерес към изследванията на молекулярните процеси, свързани с генната експресия по време на сперматогенезата и ролята на цАМФ в сигналните пътища, свързани с транскрипцията на ядра от мъжки гамети. В заключение се изказа становище, че представените материали са достатъчни за зачисляване на главен асистент Кремена Митева като докторант на свободна докторантура.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата