• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Презентация на лекцията на проф. Elsisy

    17.11.2017

      На 16.11.2017 (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН проф.  Gamal Elsisy изнесе лекция на тема "Съхранение на сперма от коне"

          Професор Gamal Elsisy работи в Департмента по размножаване и изкуственоосеменяване на животните към Националния изследователски център в Египет. Посещението му е част от работната програма по съвместен проект на ИБИР-БАН и Департамент по размножаване и изкуствено осеменяване на животните на Националния изследователски център в Египет, осъществяващ се по двустранната спогодба между БАН и Египетската академия на науките.

          С лекцията си проф. Gamal Elsisy представи най-новите постижения и предимства при събирането и замразяването на семенна течност от коне и стратегии за подобряване качеството на съхранената семенна течност.

          Презентацията на проф. Elsisy се публикувана тук. 

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата