• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Предварително обсъждане на дисертационен труд, представен от Деница Боянова Даскалова

    11.10.2012

    На основание заповед № 234 от 27.09.2012 г., на 08.11.2012г. от 11.00ч. в Заседателната зала на Института ще се проведе предварително обсъждане на дисертационен труд на тема: „Анализ на плазмената мембрана и биологичния потенциал на сперматозоиди от нерез при in vitro съхранение на ниски температури”, представен от Деница Боянова Даскалова, задочен докторант към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата