• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Предварително обсъждане на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор

    16.01.2012

    Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов" открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор на тема: "Роля на мелатонин и растежни фактори в паракринната регулация на стероидогенезата и функционални характеристики на човешки репродуктивни клетки", представен от Георги Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Имуноневроендокринология”.
    Обсъждане на проекта за дисертационен труд ще се проведе на 19.01.2012г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института.

    LX.RQM0C.027

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата