• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Предварителна защита на проект на дисертационен труд 09.02.2021, online

    07.02.2021

    На 09.02.2021 г. от 12.00 ч. ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Андрей Величков на тема “Изследване на естествените регулаторни Т клетки като фактор за осъществяваване на бременност при човек » с научен ръководител доц. Д-р Велислава Терзиева, дм.


    Заседанието ще бъде онлайн.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата