• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Предварителна защита на дисертационен труд

    28.10.2019

    СЪОБЩЕНИЕ

     

    Уважаеми колеги,

     

        На 29.10.2019 /вторник/ от 11.00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема: “Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки, представен от  редовен докторант  Надя Емилова Петрова, към секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство, област на висше образование – 6  Аграрни науки и ветеринарна медицина.

        Поканени са всички заинтересовани!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата