• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Предварителна защита на дисертационен труд

    17.01.2019

    СЪОБЩЕНИЕ

     

    Уважаеми колеги,

    На 21.01.2019 г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе предварителна защита на проект на дисертационен труд на тема „Спермално-плазмени протеини – роля в репродуктивния процес и нискотемпературното съхранение на сперматозоиди от кучета“, представен от д-р Десислава Георгиева Градинарска, задочен докторант, отчислен с право на защита, към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“. Дисертацията е по научна специалност ш.04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“, научно направление ш.6.3. „Животновъдство“, област на висше образование ш.6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

    За нас е удоволствие да Ви поканим да присъствате!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата