• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Посещение на учени от Египет в ИБИР-БАН

    14.12.2017

    Институт по биология и имунология на размножаването бе посетен от Prof.Dr.Omaima Kandil Prof. Dr. Ahmed Abdon от  Dept.of Animal Reproduction & A.I.,Veterinary Research Division, National Research Center в Dokki, Gizza, Cairo, Egypt  за работа по съвместен проект на тема "Подобряване на репроддуктивния потенциал на селскостопански животни чрез ембриобиотехнологии".

    Учените от Египет и от ИБИР-БАН проведоха редица изследвания в условията на модерно оборудваните лаборатории на института - домакин. 

    Наред с изпълнението на работната програма по проекта, бяха очертани и отправните точки на новите съвместни проекти. Сътрудничеството между ИБИР-БАН е научноизследователския център в Египет е дългогодишно. Основите му са положени с въвеждането в Египет на ембриобиотехнология  за получаване на малачетаЕмбриотехнологията  е разработена от научен колектив на ИБИР-БАН за първи път в Европа и за втори път в света.

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата