• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Посещение на Негово Превъзходителство посланик Виталий Москаленко в ИБИР-БАН

    18.03.2021

     

         Негово Превъзходителство Виталий Москаленко - извънреден и пълномощен посланик на Украйна в РБългария, проведе среща с директора на Института по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” при Българската академия на науките.

         Предмет на срещата бяха разговори, относно основните направления в научните изследвания на Института, текущи научни проекти, включително борба с разпространението на пандемията COVID-19.  Обсъдено бе състоянието и перспективите за сътрудничество с научни институции в Украйна, по-специално: Института по криобиология и криомедицина на Националната академия на науките на Украйна, Института по репродуктивна медицина в Киев.

         Бяха обсъдени и възможности за изпълнение на съвместни украинско-български научни проекти в рамките на програми, финансирани от европейските фондове.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата