• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ПОКАНА - ПРОФЕСОРСКА ЛЕКЦИЯ

    07.07.2017

    Уважаеми колеги,

     

    В петък, 07.07.2017, от 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБИР ще се проведе Професорска лекция на тема "Автофагията - клетъчно самоизяждане или основен механизъм за оцеляване на клетката", която бъде изнесена от проф. С. Хайрабедян, във връзка с заемането на акад. длъжност "професор", съгласно ЗРАСРБ и Правилника на ИБИР.

     

    Всияки заинтересувани са поканени!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата