• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ПОДПИСВАНЕ НА „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЕ”

    26.05.2014

    На 21.05.2014 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” – БАН  /ИБИР-БАН/  постави началото на събитията, посветени на 145 години от създаването на Българската академия на науките и 75 годишнината на  Института със:

    1. Засаждане на дървета и храсти в парковото пространство на ИБИР- БАН
    Изборът на смарагдови туи и магнолии е търсената символика на устойчивостта, силата и неспирен прогрес за българската наука.

    2. Подписване на „Декларация за намерение”  между Институт по физиология на растенията и генетика "Акад. Дончо Костов" - БАН, Институт по електроника „Акад.Емил Джаков”- БАН и Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” –БАН.

    Директорите на трите института изразиха своята вяра в обединителната сила на науката за развитието и просперитета на българското общество и  писмено заявиха намерението си за създаване на обединение за изготвяне на идеен проект с цел: „Изграждане на център за върхови постижения или компетентност, реализация на Националната стратегия за научни изследвания, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и в отговор на поставените от обществото проблеми в  областта на репродуктивната биология, опазването на генетичните ресурси при растения, животни и хора, влиянията на различните физични фактори на околната среда върху здравето и живота  на растения, животни и хора.”
    Събитието бе празнично и с духа на светлия празник 24 Май, ярко изразен в подготвената културна програма.

    Гост-изпълнители в програмата бяха: Таня Никлева-Владева - български диригент и изпълнител на флейта и Йордан Владев - български композитор, вокалист и мултиинструменталист.

    Участието на известните музиканти бе подарък за учените от Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” в израз на уважение към българската наука.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата