• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Общо събрание на учените от ИБИР-БАН

    07.04.2011

    На 21.04.2011г. от 9.30 часа ще се проведе общо събрание на учените от ИБИР-БАН, при следния дневен ред:

     

    1. Провеждане на избор за представители на работещите в групата за условия на труд в ИБИР-БАН.

     

    Председател на ОС: доц. д-р М. Събев

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата