• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Обучение нова апаратура

    28.05.2019

       

    С Ъ О Б Щ Е  Н И Е

     

       Уважаеми колеги,

       Във връзка с изпълнение на планирани задачи по Национална научна програма“Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България “ РЕПРОБИОТЕХ“, на 29.05.2019 г. от 10.00 часа, в Института ще се проведе практическо обучение за работа с „Компактен полуавтоматичен биохимичен анализатор“.

        Анализаторът е  закупен с финансови средства  по Програмата и е предвиден да се ползва за нуждите на научните изследвания.

        Кратки технически показатели на биохимичния анализатор включват : режим на отчитане проточна кювета или кювета при дължина на вълната от 340 до 670 nm, със сензорен екран и вграден принтер, с 2 USB порта, с възможност да бъде програмиран до 200 теста и отпечатване на показатели, заедно с референтните стойности.

        Поканваме желаещите да заповядат!

        Ръководител на програмата за ИБИР – БАН: Проф. Мария Иванова

     

          Резултати от обучението:

          Във връзка с изпълнение на планирани задачи по Национална научна програма “Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“ РЕПРОБИОТЕХ, на 29.05.2019 г. в Институт по биология и имунология на размножаването "Акад.К. Братанов" се проведе практическо обучение за работа с „Компактен полуавтоматичен биохимичен анализатор“.  Анализаторът е  закупен с финансови средства  по Програма  РЕПРОБИОТЕХ и е предвиден да се ползва за нуждите на научните изследвания.

         На курса присъстваха млади учени от Института и такива, които участват в Програмата. 

         Представителят на фирмата доставчик - инж. Голомехов, представи кратки технически характеристики  на апарата и демонстрира възможностите на  Биохимичният анализатор за провеждане на различни биохимични анализи на кръвни серуми и семинална плазма от различни  животински видове и човек.

         Проведеният практически курс беше в помощ на научните изследвания и обогатяване на знанията в областта на биохимичните анализи, свързани с целите на ННП РЕПРОБИОТЕХ и тематиката на ИБИР.

          Ръководител на Програмата за ИБИР: Проф. д-р Мария Иванова, дссн

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата