• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ОБЯВА ЗА КОНКУРС

    04.05.2020

    Позиция за "Постдокторант по имунология": София, България

        Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. К. Братанов” при Българска академия на науките, София, България, обявява позиция за постдокторант в екипа на доц. д-р Таня Димова. Позицията се финансира от Фонд научни изследвания по Национална програма Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука чрез грант за “Установен учен” на д-р Таня Димова. Постокторантът ще се присъедини към група, изучаваща иновативни 3D органотипни модели за оценка на взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при (не)успешна имплантация при жената. Изследователят ще участва и в ежедневна работа със студенти, работещи по проекта. Търсим силно мотивиран изследовател и предлагаме отлични ресурси, включително напълно оборудвани лаборатории (FACS, клетъчни култури, PCR, имунохистохимия, флуоресцентна микроскопия). Заплата 2000 лв месечно при 8-часов работен ден.

    Необходими /желани умения:

    - Доктор по имунология или клетъчна биология, биомедицински науки и пр;

    - Опит в работа с клетъчни култури и молекулярно-биологични техники;

    - Интерес към биоконструирането на 3D органотипни модели;

    - Способност за работа както самостоятелно, така и в екип;

    - Добро владеене на говорим и писмен английски;

    - Предишен опит в работа с човешки лимфоцити и ex vivo анализ на техния фенотип и функция чрез проточна цитометрия;

    - Публикация/и върху майчин имунен отговор по време на бременността при жената.

    - Предишно участие/ръководство на проекти е плюс.

     

    Апликацията трябва да включва:

    -  Мотивационно писмо;

    -  Автобиография;

    - Приложена диплома за университетско образование;

    -  PhD диплома;

    - Кратко резюме на практическите умения/опит в изследванията;

    -  Имената и имейл адресите на двама рецензенти.

     

       Заявленията (на английски или български език) трябва да се изпращат по имейл, за предпочитане като един PDF файл, до Деловодството на Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР) ibir@abv.bg и до доц. д-р Таня Димова, tanyadimova@yahoo.com.  Избраните кандидати ще бъдат поканени за интервю, което ще се проведе в София. Кандидатурите ще се разглеждат текущо - до заемане на позицията. Информация за Института по биология и имунология може да намерите на http://ibir.bas.bg/en.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата