• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • На 2 ноември 2012 година в ИБИР–БАН се проведе практически курс на тема: Какво е новото в базите данни ScienceDirect и Scopus

    07.11.2012

    Целта на обучението бе запознаването с най-новите възможности при ползването на:

    • ScienceDirect – пълнотекстова база данни с престижни научни списания с нови опции за търсене и извличане на информация и функционалност, която увеличава ефективността на работата със съдържанието.
    • Scopusнай-голямата библиографска и наукометрична база данни  в помощ на научните изследвания
    • Приложения, които улесняват, анализират и визуализират  получените резултати

    Обучаващ лектор бе г-жа Тошка Борисова, обучител за базите данни Science Direct и SCOPUS по абонамент на Министерството на образованието, младежта и науката.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата