• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • На 17 януари 2018 г. от 15.00 ч. наш гост е Dr. David Vermijlen, от Института по медицинска имунология, Брюксел, Белгия, който ще изнесе лекция.

    05.01.2018

    СЪОБЩЕНИЕ

     

    Уважаеми колеги,

     

    На 17 януари 2018 г. от 15.00 ч.  наш гост е Dr. David Vermijlen,  от Института по медицинска имунология, Брюксел, Белгия, който ще представи лекция на тема:

     

    Имунната система в ранните етапи на живота: роля на γδ Т клетките

     

    Вместо да се разглежда като незряла имунна система, в днешни дни имунната система на новороденото се възприема просто като различна, с доминиране на Th2 отговор или на имунна толерантност. Първоначално предложената хипотеза на Adrian Hayday се подкрепя от все повече доказателства, включително и нашите собствени резултати, че γδ Т клетките са важни в ранните етапи на живота. Въпреки че при хората циркулиращите Т клетки могат да бъдат открити още през 12-та седмица на бременността, повечето данни за Т клетките в най-ранните етапи на живота, включително γδ Т клетките, се получават от проучвания върху кръв от пъпна връв при доносена бременност (> 37 седмици). Нашите резултати показват, че кръвта на фетуса в средната третина на бременността (преди 30 седмици) съдържа доминантно количество Vγ9Vδ2 Т клетки. Тези лимфоцити експресират семиинвариантен TCR, фосфоантиген -реактивни са и показват предварително програмиран ефекторен потенциал, което предполага, че тези γδ Т клетки могат да изпълнят важна имунна роля в във феталните тъкани.

     

    Заповядайте всички! 

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата