• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • На 1 ноември 2012 г. в ИБИР-БАН, проф. Мария Иванова изнесе публична академична лекция

    05.11.2012

    Във връзка с правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, чл 12 ал. 15, на 1.11.2012 г., проф. Мария Иванова изнесе публична академична лекция на тема: „Спермално плазмени протеини – роля в репродуктивния процес и съхранението на сперматозоиди”.

    Лекцията е посветена на всички колеги и млади учени, по случай „Деня на народните будители”, Българските книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Към темата на лекцията беше проявен голям интерес, задени бяха много въпроси, касаещи ролята на спермално плазмените протеини в репродуктивния процес, с насока новите познания да се прилагат в бъдещи научни и приложни изследвания в Института.

    Лекцията е качена на сайта и може да се ползва от заинтересованите учени.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата