• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ННП "Репробиотех" - първи резултати

    24.04.2019

    Формиране на научна и научно-практическа мрежа за сътрудничество  в рамките на  ННП РЕПРБИОТЕХ

     

         С цел разширяване и задълбочаване на ползотворно сътрудничество между  наука и практика през месец април научен колектив от ИБИР – П2 посети три  животновъдни ферми, където бяха проведени изследвания по РП 1, РП2 и РП 3 на ННП РЕПРБИОТЕХ. 

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата