• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ННП "РЕПРОБИОТЕХ" в изпълнение

    01.02.2019

    Във връзка с изпълнението на работната програма на ННП РЕПРОБИОТЕХ, на 31.01 и на 01.02. 2019 г. в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад . К. Братанова“  при БАН, се проведе работна среща с партньорите от Тракийски университет Стара Загора –П1 – доц. д-р Станимир Йотов, д-р Бояна Иванова, и всички колеги от ИБИР – П2, работещи по РП 2 - ДПЖ на ННП "РЕПРОБИОТЕХ". Проведени бяха планирани експерименти и анализи, в съответствие с поставените задачи на Програмата. Млади учени, под ръководството на хабилитираните изследователи, работеха заедно при провеждане на експериментите. Проведени бяха CASA анализи, свързани с изследвания на семенна течност от кочове, във връзка с изпитавене на 3 нови среди за съхранение на 40С. Изолирана и обработена беше спермална плазма и среди за провеждане на HPLC, SDS – PAGE и 2D- PAGE за първични анализи на протеинови профили и търсене на специфики и маркери, в зависимост от породната, видовата принадлежност и криотолерантност на гаметите.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата