• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • НАЧАЛО НА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ

    29.11.2017

    Начало на протестни действия

    На 27.11.2017 г. Общото събрание на БАН прие следната декларация:

    „Ние, учените от Българската академия на науките, оценяваме като ликвидационна бюджетната субсидия на БАН за 2018 г., приета на първо четене от Народното събрание на Република България. Българската академия на науките е основната и най-ефективната научна институция в страната. Нейното унищожаване ще има силно негативни последици върху развитието на България и региона.

    С настоящото обръщение обявяваме началото на протестни действия, с които настояваме за спазване на европейските норми и на поетите от правителството национални ангажименти в областта на науката.

    Призоваваме българската и европейската общественост за подкрепа!

    Като първа стъпка, на всички сгради на БАН ще бъдат спуснати черни знамена“.

    Учените от Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при БАН подкрепят гореспоменатата декларация и ще се включват във всички форми на протест. Черен флаг ще бъде спуснат върху фасадата на административната сграда на института на бул. „Цариградско шосе“ № 73 с надеждата, че при второто четене на бюджета за 2018 г. народните представители ще вземат по-отговорно решение относно бюджетната субсидия за БАН.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата