• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Лятна школа за ученици

    СЪОБЩЕНИЕ

     

    От 26.06. до 30.06.2017г. в Институт по биология и имунология наразмножаването „Академик Кирил Братанов“, Българска академия на науките ще се проведе Лятна школа за ученици.

    Програмата се организира по проект „Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти“, ръководител на проекта: гл. ас. Десислава Абаджиева, д-р.

     

     

    Институт по биология и имунология на размножаването

    “Академик Кирил Братанов”

    Българска академия на науките

    Бул. „Цариградско шосе“73

     гр. София 1113, България

    За допълнителна информация: www.ibir.bas.bg

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата