• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Лекция на тема: ЕПИГЕНЕТИКА – СРАВНЯВАНЕ НА ХРОМАТИНОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СОМАТИЧНИ КЛЕТКИ И СПЕРМАТОЗОИДИ

    26.05.2016

    СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,


    На 01 юни от 12.00 ч. наш гост е доц. д-р Георги Милошев, ръководител на Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди, Институт по молекулярна биология „Румен Цанев“ – БАН, София,

    който ще представи лекция на тема:

    “ЕПИГЕНЕТИКА – СРАВНЯВАНЕ НА ХРОМАТИНОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СОМАТИЧНИ КЛЕТКИ И СПЕРМАТОЗОИДИ


    Интегритетът на ДНК в сперматозоидите е особено важен елемент за предаването на бащината генетична информация в плода. Трябва да се подчертае, че организацията на спермалния хроматин е уникална и е с крайно специализирана функция. Необходимостта от висока подвижност изисква спермалният хроматин да бъде здраво компактизиран, което се постига чрез заместване на хистоните с протамини. Поради това заместване се считаше, че епигенетичният ефект на хроматина на сперматозоида е крайно ограничен. Нарушената хроматинова организация на оплождащия сперматозоид, обаче, може да има драматичен негативен ефект при развитието на фетуса. Нещо повече, неправилно организираният спермален хроматин е подозиран като причина за изявата на множество заболявания включително безплодие, дължащо се на мъжки фактор, както и за нарушена ембриогенеза.
    За да хвърлим светлина върху тези проблеми ние изследвахме и сравнихме хроматиновата организация на нормални и патологични сперматозоиди. Обект на изследването бяха количеството на остатъчните хистони, организацията на висшите хроматинови структури и количеството ДНК, сравнени с резултатите от ин витро процедури. Нашите резултати показват връзка между интегритета на спермалния хроматин и оплодителната способност на сперматозоидите. Изводът е, че стабилното предаване на епигенетичните черти е необходимост за развитието на ембриона и поколението. Разбирането на контрола на тези процеси има пряко отношение към човешкото здраве и репродукция.
    Заповядайте всички!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата