• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Лекция на проф. Лучия Минчева - Нилсон

    03.05.2019

    СЪОБЩЕНИЕ

          На 9 май 2019 г. /четвъртък/  от 11 часа, в заседателната зала на ИБИР- БАН, ще се проведе семинар, на който гост - лектора проф. Лучия Минчева-Нилсон ще изнесе лекция на тема:

    "Екзозомите – средство за комуникация и модулиране на имунния отговор".

         Данни за проф. Лучия Минчева - Нилсон и нейната научна дейност:

         “За мен изследванията не са за патенти и личен успех. Заемам малка, малка част в голяма област от изследвания, в която искам да вървя напред. Човек трябва да има голямо смирение и една голяма нестихваща любов към Знанието, което чака зад ъгъла ...”

          Лучия Минчева-Нилсон е професор по клинична имунология, родена е през 1951 г. в България.

          Завършва медицина в Университета Умео, северна Швеция и е специалист по имунология и инфекциозни заболявания. Защитава докторска степен през 1993 г. в областта на имунологията на бременността, става доцент през 2001 г. и старши преподавател през 2007 г. Практикува като лекар по клинична имунология в Университетската болница в Норрланд и преподавател в Института по клинична микробиология към Университета Умео. Най-новите й изследвания са фокусирани върху клетъчна комуникация чрез екзозоми по време на бременност и рак. Участва в редакционната колегия на American Journal of Reproductive Immunology и е международен експерт в своята област. Наградена през 2008 г. с наградата “J Christian Herr Award for Excellence in Reproductive Immunology Research" на Американската асоциация за репродуктивна имунология.

           В ИБИР проф. Лучия Минчева-Нилсон е поканена от доц. Таня Димова като колаборатор по проект ДН 03/5 “Профил на гама делта Т лимфоцитите по време на бременността и в плацентобиома на БЦЖ ваксинирани бременни жени”. Проф. Минчева-Нилсон е първият изследовател на гама делта Т клетките по време на бременността при жената.

     

           Повече за темата и абстракта на лекцията на проф. Нилсон

          "Екзозомите – средство за комуникация и модулиране на имунния отговор"

            Eкзозомите като най-малкия посланик на клетъчната комуникация са основна научна страст на проф. Минчева-Нилсон от 2003 г. Нейните научни търсения са фокусирани върху нови начини за диагностика и лечение на рак и безплодие, базирани на екзозомите. Проф. Минчева-Нилсон доказва, че плацентата изпраща армия от екзозоми - наномехурчета, които са в състояние да блокират възможен неблагоприятен за плода имунен отговор от страна на майчината имунна система. С групата си разработва собствени методи за изолиране и характеристика на екзозомите, базирани на ултрацентрофугиране и електронна микроскопия. Работи в сътрудничество с изследователи от цял свят като най-близкият й сътрудник е руския професор д-р Владимир Баранов, изключителен специалист в електронната микроскопия. Според проф. Минчева-Нилсон екзозомите дават нови възможности за генна терапия и ваксинации. В сътрудничество с генетични изследователи от Бостън, тя установява, че е възможно да се изпращат малки частици, така наречените вектори за генна терапия, вътре в екзозомите, които да бъдат насочвани с голяма прецизност. Екзозомите могат също да се използват за диагностициране на рак на простатата. С методите на молекулярната биология, количеството екзозоми може да бъде измерено в урината. Това е нов начин за откриване на туморни маркери, които могат да заменят биопсията, където понякога раковото образувание може да бъде пропуснато ако е много малко. Други нейни изследователски проекти се фокусират върху връзката на екзозомите с алергии и белодробни заболявания.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата