• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Лекция на доц. Таня Милачич

    08.02.2021
     
     
    С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     
    Съгласно изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академични длъжности и Правилника за неговото прилагане, на 11.02.2021г. /четвъртък/, от 11:00 часа, академична лекция на тема: "Предимплантационна оценка на човешки ембриони - съвременни подходи и нови перспективи" дистанционно (конферентна връзка) ще изнесе доц. Таня Владимирова Милачич, Секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”. Поканени са всички колеги, интересуващи се от проблема.

     

    Join Zoom Meeting
    https://us02web.zoom.us/j/86510711351?pwd=SnRxbisrMk1aenIrNU9ZUWhNclJRUT09

    Meeting ID: 865 1071 1351
    Passcode: 903315 

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата