• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 - 2018 г.

    21.08.2017

    Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" при Българска академия на науките /ИБИР - БАН/ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 - 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г., както следва :

     

    Биологически науки (Физиология на животните и човека)

    - 1 докторантура - редовна форма на обучение;

    Биологически науки (Имунология) 

    - 1 докторантура - редовна форма на обучение;

    - 1 докторантура - задочна форма на обучение.

    Държавен вестник брой 58 от 18. 07. 2017 г. стр. 35

    В срок от 15. 08. 2017 г. до 13. 10. 2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР - БАН в деловодството на Института с адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" № 73 от 8: 30 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден.

    За справки тел. : 02 872 21 64; 02 971 13 95/ 56

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата