• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Конкурс за докторанти 2018-2019

    24.08.2018

     

    Конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019:

    На основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. и публикация в Държавен вестник бр. 58, с. 98-102, ИБИР-БАН обявява  конкурс за редовни и задочни докторанти по специалности, както следва:

    Шифър на научна специалност, брой докторантури:

    Редовна форма на обучение:

    4.3. Биологически науки (Имунология) - 2 /две/

    4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - 1/една/

    Задочна форма на обучение:

    4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - 1/една/

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата