• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Йоана Димитрова, дипломант на секция Молекулярна имунология, с грамота

    12.11.2019
         С удоволствие продължаваме традицията най-младите членове на колектива на ИБИР да бъдат отличавани с награди от научни събития. Специалист Йоана Димитрова, която все още е студент в магистратура по "Биология на развитието" в БФ-СУ, получи грамота за най-добро представяне за презентацията "Пролиферация и диференциация на мезенхимни стволови клетки на повърхността на ставни импланти. Бочев, Димитрова, Антонов, Цветанов, Кинов, Мурджева.  Proliferation and Differentiation of Mesenchymal Stem Cells at Implant-Tissue Interface.  Ivan Bochev, Yoana Dimitrova, Boris Antonov, Lyubomir Tzvetanov, Plamen Kinov, Milena Mourdjeva" на Втора научна сесия "Биомедицина и качество на живот".
         Благодарим на организаторите за признанието!
         Срещата бе организирана по случай 150-годишнината на Българската академия на науките от Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, със съдействието на Съюза на учените в България. Представените резултати са част от дипломната работа на Йоана и са финасирани по проект ДН13/8 от ФНИ на тема „Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране“. 

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата