• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Изпитване на вещества с антивирусно действие за деконтаминация на свински ооцити заразени с pseudorabies virus (PRV)

    01.08.2014

    На 05.09.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов" ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Санитарни аспекти на репродуктивните биотехнологии при сс животни. Изпитване на вещества с антивирусно действие за деконтаминация на свински ооцити заразени с pseudorabies virus (PRV)”, представен от д-р Михаил Стоянов Червенков, редовен докторант към секция „Ембриобиотехнологии при животните”.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата