• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР стартира конкурс за доценти

    14.04.2011

    Институт по биология и имунология на размножаването Акад."Кирил Братанов" стартира конкурс за доценти от обява в държавен вестник брой 40 от 28.05.2010 г.: Институт по Биология и Имунология на размножаването обявява конкурси за старши научни сътрудници (доценти) по: 01.06.23 „Имунология” – един, 04.02.01 „Развъждане на с.с. животни, биология и биотехника на размножаването” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в канцеларията на института п.к. 1113 София, Бул. Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата