• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд

    14.04.2011

    Институт по биология и имунология на размножаването Акад. "Кирил Братанов" открива на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на тема: "Изследване ролята на семинално плазмени белтъци с протективен ефект при in vitro съхраняване на сперматозоиди от коч".
    Процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд да се проведе на 20.04.2011г. от 14.00ч в Заседателната зала на Института.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата