• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР организира практически курс - Какво е новото в базите данни ScienceDirect и Scopus?

    25.10.2012

    За четвърта поредна година българските учени имат достъп до SciVerse ScienceDirect и SciVerse Scopus на издателство Elsevier по абонамент на МОМН

    Какво е новото в базите данни ScienceDirect и Scopus,

    е целта на обучението, което ще акцентира на:

    • ScienceDirect – пълнотекстова база данни с престижни научни списания с нови опции за търсене и извличане на информация и функционалност, която увеличава ефективността на работата със съдържанието.
    • Scopusнай-голямата библиографска и наукометрична база данни в помощ на научните изследвания
    • Приложения, които улесняват, анализират и визуализират получените резултати

    Обучението ще се проведе на 2 ноември 2012 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на ИБИР – БАН.

    Лектор - Тошка Борисова, обучител за базите данни Science Direct и SCOPUS по абонамент на Министерството на образованието, младежта и науката.

    За участие в обучението се регистрирайте тук.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата