• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР обявява конкурси за докторантури

    25.08.2011

    Списък на специалностите:

    01.06.23 „Имунология”, обявен конкурс за 3 докторантури в държавен вестник брой 65 от 23.08.2011г.

    01.06.17 „Физиология на животните и човека”, обявен конкурс за 1 докторантура в държавен вестник брой 65 от 23.08.2011г.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата