• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР обявява конкурси за докторантури

    15.03.2011

    За задочна докторантура по специалност - 04.02.01. „Развъждане на с.с. животни, биология и биотехнология на размножаването”, обявен конкурс за 1 докторантура в държавен вестник брой 21 от 15.03.2011г.

    За редовна докторантура по специалност - 01.06.23 „Имунология”, обявен конкурс за 1 докторантура в държавен вестник брой 21 от 15.03.2011г.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата