• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ИБИР - БАН, съвместно с Организационния комитет на МККИР ще проведе 15 - ти Международен симпозиум по имунология на репродукцията.

    14.02.2018

    ПОКАНА

    Уважаеми колеги и приятели,


    Каним Ви, да присъствате на 15 - ти Международен симпозиум за имунология на репродукцията (15-ия ИСИР), който ще се проведе от 15-17 юни 2018 г. в Международния дом на учените "Фр. Жолио-Кюри", "Св. св. Константин и Елена",  гр. Варна

     

    Симпозиумът е организиран от:

    • Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (ICCIR)
    • Институт по биология и имунология на репродукцията "Акад. К. Братанов", Българска академия на науките (ИБИР-БАН)
    • Частна болница по гинекология и акушерство "Професор д-р Халил Ханс Донат", Магдебург, Германия
    • Медицински център "ReproBioMed"

    Симпозиумът предлага,  отлична възможност на всички участници да обсъдят най-новите  научни и клинични резултати,свързани с проблемите на репродуктивната имунология.

    Основна цел на симпозиума е да насърчи сътрудничеството между изследователи и клиницисти, което ще допринесе за ново развитие на фундаменталните и практически аспекти на репродуктивната биология и имунологията.

    Потвърдено е участието на водещи учени от България и чужбина, които ще споделят своя опит и постижения.

    Предварителни теми:

    Вродени и придобити имунни механизми при репродукцията.

    Имунна регулация на майчинофеталната граница при имплантацията и бременността. 

    Автоимунитет.

    Ендокриннни нарушения и репродукция.

    Мукозен имунитет.

    Имунологични проблеми на инфертилитета, загуба на бременността, неуспешна имплантация, АРТ.

    Сексуално предавани болести, локални инфекции.

    Стволови клетки при репродукцията.

    Краен срок за подаване на резюметата е 15.02.2018 г.

    Такса правоучастие:

    - редовни участници - 150 лева;

    - придружаващи лица - 100 лева;

    - аспиранти и студенти - 50 лева.

    Таксата "правоучастие" включва: достъп до заседанията и изложбата, участие в сборни резюмета, обяди, коктейл, официална вечеря, кафе - паузи.

    Още подробности и заявка за участие може да намерите тук.

    Контакти:

    Проф. Райна Георгиева - председател на МККИР;

    georgievar@hotmail.com;

    Тел.: +359 (2) 872 23 86;

    Факс: +359 (2) 872 00 22.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата