• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • За Лятната школа

    07.07.2017

    В периода 26-30.06.2017г. се проведе лятна школа в ИБИР- БАН, организирана като инициатива на проект „Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти“, № ДСД-2/05.04.2017г., в изпълнение на ПМС №347/08.12.2016 възложено от Ръководството на Българска Академия на Науките.

    След подбор на около 120 кандидата, в обучението се вклюиха 38 ученика на възраст 15-18 години от следните училища: НПМГ- гр. София, СМГ- гр. София, 2 АЕГ- гр. София, 9ФЕГ – гр. София, ППМГ – гр. Враца, ППМГ „Екзарх Антим І“ -гр. Видин, СУ "Георги Измирлиев" – гр. Г. Оряховица, СУ „Йордан Йовков“ – гр. Силистра, ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас. Всички ученици бяха финансово обезпечени чрез предвидени дневни пари, а тези от провинцията- пълни командировъчни благодарение на финансовата подкрепа на проекта от страна на БАН.

    Школата осъществи обучение в лекционни и практически занятия разпределени в четири направления, ръководени от следните на института и Академията:

    • с основни методологии от генетика и епигенетика – гл. ас. Д. Абаджиева, доц. Е. Кистанова
    • имунохистохимия – ас. Д. Анкова,
    • анализиране на гамети – ас. д-р Д. Градинарска,
    • клетъчно култивиране – гл. ас. д-р Е. Стоянова, и др.

     

    Ръководителят на проекта - гл. ас. д-р Десислава Абаджиева, проведе и подготовка за участие в предстоящи конференции, като дава възможност за участие в такава за ученици и студенти, планирана за 29 септември, 2017г. в ИБИР-БАН, съпътстващо мероприятие на проекта /очаква се допълнителна информация/.

    Мероприятията към проекта, финансиран чрез ПМС №347/08.12.2016   предизвикват голям интерес сред подрастващите, поради което се предвижда провеждане на още школи по репродуктивни методи, в рамките на периода на изпълнение на проекта април/17г. – септември/18г.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата