• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертационен труд

    24.03.2021

    Покана

     

        Във връзка със заповед на Директора на ИБИР - БАН (№102/18.12.2020 г.), на 12.04.2021г. /понеделник/ от 11.00 часа, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Определяне на семинално плазмени протеини, свързани с процеса на капацитация на сперматозоидите”, представен от асистент Цветан Цветков, задочен докторант към секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, по научна специалност шифър: 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление: 6.3 „Животновъдство”, област на висше образование: 6 „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

    Научен ръководител: доц. Деница Даскалова, доктор.

         Защитата ще се проведе дистанционно, във връзка с което предоставяме адреса на платформата за участие, както следва:

    Join Zoom Meeting
    https://us02web.zoom.us/j/84451072512?pwd=SzVVajRJRnlacGJ3b2pyZ0UwMnpSZz09

    Meeting ID: 844 5107 2512
    Passcode: 424631

    Поканени са всички заинтересовани!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата