• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертационен труд

    18.03.2021

     

     

    СЪОБЩЕНИЕ

    за защита на дисертационен труд 

            Уважаеми колеги,

           На 26.03.2021 г./петък/ от 11:00 ч. онлайн ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Роля на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простатата, във връзка с криотолерантността на сперматозоидите при вида canis“, представен от д-р Мирослав Стефанов Генов, задочен докторант към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност ш.04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш.6.3. „Животновъдство“, област на висше образование ш.6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, научен ръководител: проф. д-р Мария Иванова, дссн.

          За нас е удоволствие да Ви поканим да присъствате!

    Предоставяме координатите за участие в събитието:

    Join Zoom Meeting
    https://us02web.zoom.us/j/83411286955?pwd=SVVIRkRJYmtjRjJTRGJGUXVOQjJlZz09

    Meeting ID: 834 1128 6955
    Passcode: 863136

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата