• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертационен труд

    17.03.2021

     

    СЪОБЩЕНИE

          На 16.04.2021 г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд от Милена Стефанова Костадинова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по специалност „Имунология”, шифър 01.06.23; професионално направление 4.3. - „Биологически науки”; област на висше образование 4. - „Природни науки, математика и информатика”, на тема: „Изследване на взаимодействието между мезенхимни стволови клетки и туморни линии“, с научен ръководител - доцент Милена Мурджева, доктор, секция „Молекулярна имунология“. Предвид епидемиологичната обстановка, защитата ще се проведе on line (Zoom) на адрес:

     

    Join Zoom Meeting
    https://us02web.zoom.us/j/82070222747?pwd=N3JoZ2krbjRZRHB2R0NtbjN4ckNOdz09

    Meeting ID: 820 7022 2747
    Passcode: 312162

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата