• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертационен труд

    25.09.2019

    СЪОБЩЕНИЕ

         На 17. 10. 2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Молекулярна основа на нарушени  фертилни  функции  при  мъжа,  предизвикани от съвременни фактори на околната среда ” , представен от Мая Начева Попова, задочен докторант към сек. „Имуноневроендокринология”, ИБИР-БАН с научен ръководител проф. Росица Конакчиева, дбн.

         Материалите по защитата на дисертационния труд са на интернет страницата на ИБИР (http://ibir.bas.bg).

         Поканени са всички заинтересовани!

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата