• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Защита на дисертационен труд - "Доктор на науките"

    12.04.2016

     

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На 17.05.2016 г.(вторник) от 12.00 часа в зала „Акад. Кирил Братанов” на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема:

    „Роля на инфламазомната вродена имунна сигнализация за  нарушаване на кръвно-тестисната бариера, като адаптивен механизъм, водещ до развитие на инфертилитет

    от доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, доктор, за присъждане на научна степен „Доктор на науките”.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата