• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019:

    12.03.2019

     

     

          На основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. и публикация в Държавен вестник бр. 20, с. 180-182, ИБИР-БАН обявява  конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една)

     

        Срок за подаване на документите: 12.03.2019- 10.05.2019

        Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР

         (посочва се специалността и чуждия език, по който ще държат изпит)

        Диплома/Удостоверение за завършена магистратура

        Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

        Уведомяване за допускане до 23.05.2019

        Изпит по специалността – 17-21 юни 2019

        Изпит по чужд език – 24-28 юни 2019

        Класираните кандидати се зачисляват до 1.10.2019г.

       

      

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата