• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2017/2018 година

    02.03.2018

    На основание заповед № І-39/28.02.2018 г. на председателя на БАН и публикация в Държавен вестник ИБИР - БАН обявява:

    Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 година по специалностите:

    1. Шифър 4.3. Биологически науки (Имунология) - една, редовна форма на обучение;

    2. Шифър 4.3. Биологически науки (Имунология) - една, задочна форма на обучение;

    3. Шифър 6.3. Животновъдство (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването) - една, редовна форма на обучение.

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата