• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Документи на участниците в конкурса за директор на ИБИР-БАН

    04.10.2018

     

    На основание "Правилата за провеждане на избор за директори на самостоятелни научни знева /СНЗ/ на БАН публикуваме:

    Документите на кандидата за директор на ИБИР-БАН проф. д-р Сорен Бохос Хайрабедян,дбн:

    1. НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ тук

    2. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОТО НАУЧНО ЗВЕНО – ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ тук

    3.ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ НАУЧНИ ЗВЕНА НА БАН тук

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата