• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Докторант Илка Цветкова към Лаборатория по Репродуктивни ОМИКс технологии спечели Втора награда за презентация на научно съобщение

    29.10.2019

    6th Black Sea International Immunology School
    (BSIIS2019)

    “The Game of Immunity: the players and the observers”

    Organizing Committee

    Ass. Prof. Andrey Tchorbanov

    Prof. Maria Nikolova

    Bulgarian Society for Immunology

    25 – 27 October 2019, Teteven, Bulgaria

     

     

    Илка Цветкова презентира на тема “Role of NLRP3 and NLRC4 inflammasome signaling crosstalk in Sertoli cells on cell fate and its importance in male pathology and fertility("Роля на кръстосаната сигнализация на инфламазомите Nlrp3 и Nlrc4 за съдбата на клетката и значението и аз мъжката пагология и плодовитост"), пред жури състоящо се само от чуждестранните лектори.

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата