• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Докторантски курс: РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ И КРИОБИОЛОГИЯ НА ГАМЕТИ

    10.04.2013

    От 15.04.2013 г. в ИБИР - БАН ще се проведе специализиран докторантски курс, обявен на сайта на БАН (http://edu.bas.bg/doctorant_school/spec_courses/4_biomed/biomed.html) под номер  4.5.3. на Тема:

    РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ И КРИОБИОЛОГИЯ НА ГАМЕТИ

    REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY AND CRYOBIOLOGY OF GAMETES

    Лектори:

    Професор д-р Мария Георгиева Иванова, дссн (E-mail: kichevamar@abv.bg)

    Доцент д-р Милко Събев, доктор

    Доцент Пламен Тодоров, доктор

    Лекционният курс се предвижда да бъде проведен в рамките на 26 учебни часа.

    Анотация:

    Целта на настоящия курс е да се разширят познанията на докторанти в областта на репродуктивната биология и биотехнологиите за съхранение на гамети. Ще се проведе теоретична и практична подготовка за изучаване особеностите в биологията на размножаването, съвременни подходи за съхранение на гамети, както и основи на нискотемпературните биотехнологии за криоконсервация на гамети и биотехники за in vitro оплождане. Ще се обърне внимание на практическото усвояване на методите за оценка и селекция на полови клетки при хора и животни, както и на изучаването на клетъчните и молекулни механизми за регулиране на функционалното им състояние.
    Курсът е адресиран към докторанти работещи в областта на животновъдство и ветеринарна медицина, биологичните и медикобиологичните науки.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата