• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Докторантски курс

    16.10.2017

     

    На вниманието на заинтересованите!

    От 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г. в ИБИР - БАН ще се проведе докторантски курс на тема "Основни in vitro методи в репродуктивната биология".

    Ръководител: доц. д-р Росен Стефанов, доктор

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата