• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Дни на Отворени врати – 2012

    15.11.2012

    На 29 и 30. 11. 2012 г. (четвъртък и петък) от 10.00 ч., се организират Дни на "Отворени врати", в рамките на спечеления от Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР)-БАН проект ReProForce, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз.

    Организатор на дните е Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. К. Братанов", Българска академия на науките, бул. Цариградско шосе № 73, София, Тел. 872 00 18.

     

     

    Д Н И  Н А  „О Т В О Р Е Н И   В Р А Т И”

     

    Дните на “Отворени врати” се организират на 29 и 30  ноември 2012 г.

    от 10.00  часа, в рамките на проект ReProForce,

    финансиран от 7-ма Рамкова Програма на Eвропейския съюз.

     Организатор: Институт по биология и имунология на размножаването,

    Българска академия на науките

     

     

    п р о г р а м а

     

    29 ноември  ( четвъртък )

    1. Поздравление „Добре дошли” от проф. Д. Качева,    Директор на ИБИР

    2. Представяне на основните резултати и постижения на проекта - доц. М. Молова, Координатор на ReProForce

    3. Обсъждане значението на проекта ReProForce

    • Разширяване  на мрежата от партньори – проф. Катя Търдс, Университет на Вагенинген, Вагенинген, Холандия
    • Привличане и възможности за кариерно развитие за млади учени
    • Увеличено сътрудничество с бизнес средите
    • Засилване на връзките с научната общност в страната
    • Национална подкрепа за ИБИР – Министерство на Образованието и Българска Академия на Науките

    4. Коктейл

     

    30 ноември ( петък )

    Посещение на лабораториите и представяне на научните резултати на учените в ИБИР, получени със закупената със средства по проект ReProForce апаратура и възможностите за нейното ползване от други научни звена.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата