• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Демонстрация на анализатор на клетъчен метаболизъм Seahorse XF

    02.10.2017

    Уважаеми колеги,

     

    Фирма Т.Е.А.М. ООД ще проведе демонстрация на апаратура за метабилитен анализ Seahorse XF, за което ИБИР ще бъде домакин.

    Ще имате възможността да участвате в демонстрация на анализатора Seahorse XFp, която ще бъде метаболитно фенотипизиране на клетки.

     

    Моля колегите които искат да присъстват на лекцията и да участват в демонстрацията да заявят това на прикачената бланка на Фирма Т.Е.А.М. ООД, за да бъде осигурен адекватен кетъринг и информационни материали. Краен срок за заявки - 04.10.2017, на имейл адрес  team_cag@team-cag.com, и на телефон  02/954 92 34 или на факс 02 954 92 12, като използвате попълнен формуляра който е приложен тук.

    Ще се радваме, ако в заявката отбележите и конкретни теми, които представляват интерес за Вас.

     

    Представянето на Seahorse XF ще бъде на 9 Октомври, 2017 г. от 9.45 ч. в сградата на ИБИР:

    - регистрацията, кафе паузата и кетъринга ще бъдат ситуирани във фоаето пред Амфитеатралната заседателна зала - етаж 1

    - лекцията ще се проведе в Заседателната зала на етаж 2

    - практическа демонстрация ще се проведе в Общата лаборатория по клетъчно култивиране - етаж 2

     

    Програмата на събитието се намира на линка тук!

     

    Предлагаме Ви възможност да обмените опит с продуктовия специалист на Agilent Technologies Seahorse XF –  д-р Светослав Калайджиев, който ще бъде на Ваше разположение за дискусия както по време на презентацията, така и след това, в случай, че имате допълнителни въпроси.

     

    Ако Ваши колеги проявяват интерес  към семинара, но не са получили покана, могат да заявят участие на посочените имейл, факс  номер или телефонен номер.

     

    Поздрави,

    проф. С. Хайрабедян и екипът на Т.Е.А.М. ООД

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата