• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Декларация от Общото Събрание на учените в ИБИР-БАН

    01.11.2011

    Уважаеми колеги, във връзка със проекто - бюджетът за Българската Академия на науките, предвиден в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2012-та година, искаме официално да изразим нашата подкрепа за протеста, който ще се проведе на 1-ви ноември (вторник), 2011г., от 18.00 часа.
    Като учени, ние няма да стоим безучастни към случващото се в БАН и ще участваме активно с всички сили в подкрепа на Академията.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата